Tietosuojaseloste

Toiminnan tarkoitus
Rekisteriseloste
Turun Seudun Astrologinen Seuran ry:n henkilötietorekisteristä
Laadittu: 18.1.2022, muokattu: 4.7.2023.
Rekisterinpitäjä
Turun Seudun Astrologinen Seura ry
Puheenjohtaja
Sanna Saarikoski, info@turkuastro.fi
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Pirjo Kahlos, info@turkuastro.fi
Lisätiedot ja oikaisupyynnöt
info@turkuastro.fi
Rekisterinpitäjän toimiala
Aatteellinen yhdistys, Y-tunnus 2307448-3

Turun Seudun Astrologinen Seura ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää astrologian ja henkisen kasvun harrastusta ja laajentaa niiden tuntemusta Lounais-Suomessa. Toimintaansa varten yhdistys kerää jäsenistään henkilötietoja. Yhdistys on tehnyt yhdistyslain ja yhdistysrekisteriasetuksen mukaisen ilmoituksen toiminnastaan.

Toiminnassa käytettävä rekisteri

Turun Seudun Astrologinen Seura ry jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri koostuu Turun Seudun Astrologinen Seura ry:n jäseneksi liittymisen yhteydessä annetuista henkilötiedoista. Henkilötietoja käytetään jäsenyyden tunnistamiseen, toiminnan kehittämiseen, yhteydenpitoon ja tiedon välittämiseen seuran ja jäsenten välillä ja jäsen- ja kurssimaksutietojen hallintaan ja ylläpitoon.

Kuvaus rekisteriin kerättävistä tiedoista

Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilön antamat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotipaikka. Lisäksi rekisterissä on tai sinne syntyy jäsenkohtaisesti seuraavat tiedot: rooli yhdistyksessä ja jäsenmaksutieto.

Tietojen luovutus

Turun Seudun Astrologinen Seura ry ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Turun Seudun Astrologinen Seura ry jäsentiedot talletetaan taulukkolaskentaohjelmalla ylläpidettävään jäsenrekisteriin. Jäsenrekisteri säilytetään rekisteriasioista vastaavan henkilön ja puheenjohtajan tietokoneilla ja ulkoisella tallennuslaitteella.

Käytön valvonta

Pääsy henkilötietoihin on Turun Seudun Astrologinen Seura ry:n hallituksen nimeämillä toimihenkilöillä. Käyttöoikeus rekisteriin on henkilökohtainen ja toimihenkilön oikeus jäsenrekisterin tietojen käsittelyyn tarkistetaan aina kun hallituksissa henkilöt tai henkilöiden tehtävät vaihtuvat.

Rekisteröidyn oikeudet

Turun Seudun Astrologinen Seura ry:n jäsen voi tiedustella rekisterissä olevia tietoja ja oikaista tai täydentää virheellisen tai vanhentuneen tiedon sähköpostilla info@turkuastro.fi. Kun jäsen haluaa erota Turun Seudun Astrologinen Seura ry:stä, voi hän lähettää eropyynnön sähköpostilla osoitteeseen info@turkuastro.fi, ja jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä pysyvästi